Dzisiaj jest: 4.8.2020, imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę tablicy reklamowej?

Dodano: 2 lata temu Czytane: 239

Uzyskanie zgody administracyjnej w celu postawienia reklamy musimy zdobyć zanim jeszcze podejmiemy jakiekolwiek działania w zakresie realizacji szyldu lub billboardu.

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę tablicy reklamowej?
Uzyskanie zgody administracyjnej w celu postawienia reklamy musimy zdobyć zanim jeszcze podejmiemy jakiekolwiek działania w zakresie realizacji szyldu lub billboardu. Wnioski w zależności od położenia drogi należy składać w urzędzie miasta i gminy, powiatowych zarządach dróg, miejskich zarządach dróg, wojewódzkich zarządach dróg, starostwie powiatowym lub w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powyższe urzędy są odpowiedzialne za zarządzanie wybranymi drogami i to od ich decyzji zależy wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam. W naszym kraju zarządcami poszczególnych dróg są:

    • Drogi gminne – urząd miasta, bądź gminy (zarząd dróg miejskich, zarząd dróg gminnych)
    • Drogi powiatowe – zarząd powiatu oraz zarząd dróg powiatowych
    • Drowi wojewódzkie – zarząd dróg wojewódzkich
    • Drogi krajowe – GDDKiA

W przypadku dróg krajowych wszelkie decyzje będą dokonywane na podstawie wniosków złożonych do wybranych rejonów. Informacje na temat poszczególnych oddziałów na danym terenie są dostępne na stronie internetowej GDDKiA. W pozostałych przypadkach składamy niezbędne dokumenty do lokalnych zarządców np. droga gminna – urząd gminy lub miasta, droga powiatowa – starostwo lub podmiot pełniący funkcję zarządcy drogi. Jeżeli chodzi o tereny miast na prawach powiatu to zarządcą dróg publicznych jest prezydent miasta. Wyjątkiem od tej reguły są drogi ekspresowe oraz autostrady. Warto skontaktować się bezpośrednio z wybranym urzędem, gdzie uzyskamy informacje dotyczące aktualnego podmiotu zajmującego się sprawą stawiania reklam na danym terenie. Część samorządów decyduje się na powołanie do życia zarządów dróg miejskich, czyli instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

W celu złożenia wniosku możemy zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów.  Pierwszym jest wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam. Kolejnymi są wypis z rejestru gruntów, szczegółowy plan sytuacyjny, wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, dowód potwierdzający opłatę skarbową za pełnomocnictwo oraz projekt techniczny obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam znajdujących się w pasie drogowym. Często jest tak, że w zależności od zarządcy drogi będą potrzebne są inne dokumenty. Dobrze jest to skonsultować wcześniej, aby uniknąć konieczności załatwiania kolejnych dokumentów i tym samym wydłużania całego procesu. Na doniesienie niezbędnej dokumentacji zawsze mamy minimum 7 dni licząc od dnia wezwania. Należy więc na tyle wcześnie złożyć wniosek, aby nie musieć wstrzymywać przez kilka tygodni inwestycji. Po zakończeniu sprawdzania przedstawionej dokumentacji, organ właściwy podejmie decyzję o zezwoleniu lub jego braku w formie decyzji administracyjnej.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.