Dzisiaj jest: 26.6.2022, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Kodeks Reklamowy w Łodzi.

Dodano: 4 lata temu Czytane: 1025

Miasta w Polsce starają się wprowadzić regulacje, które stopniowo zmienią wygląd przestrzeni publicznej. Chodzi tu o pozbycie się reklam rozwieszanych w wielu miejscach bez stosownego pozwolenia.

Kodeks Reklamowy w Łodzi.
Miasta w Polsce starają się wprowadzić regulacje, które stopniowo zmienią wygląd przestrzeni publicznej. Chodzi tu o pozbycie się reklam rozwieszanych w wielu miejscach bez stosownego pozwolenia. Takie działania branży reklamowej są od lat 90. istną plagą, treści reklamowe umieszczane są nie tylko na budynkach użyteczności publicznej, czy billboardach, ale także w zupełnie dowolnych miejscach np. słupach oświetleniowych, drzewach itp. Łódź jest jednym z miast, które zdecydowało się na wprowadzenie Kodeksu Reklamowego. Jego głównym celem jest uporządkowanie sposobu umieszczanie reklam w przestrzeni miejskiej.

Na jakiej zasadzie działa Kodeks Reklamowy?

Miasto Łódź w swojej uchwale zaprezentowało zestaw zasad, do których to powinni dostosować się istniejący przedsiębiorcy oraz firmy reklamujące się na terenie miasta przy użyciu różnych form. Głównym celem uchwały radnych jest ustanowienie zapisów prawnych umożliwiających walkę z nielegalną formą reklamy, która wpływa na estetyką miejskich ulic. Mowa tu przede wszystkim o pełnej dowolności, która jeszcze do niedawna pozwalała na reklamowanie się na tablicach wolnostojących, wszystkich budynkach, zabytkach oraz banerach wielkoformatowych. Kodeks Reklamowy spotkał się z wieloma kontrowersjami związanymi z działalnością lokalnych przedsiębiorców. Wiele firm miało przeświadczenie, iż taka uchwała uniemożliwi sensowną promocję towarów i usług. Zasady zgodnie z uchwałą jako pierwsze objęły centrum Łodzi, gdzie wdrożono zakaz montowania ekranów LCD oraz LED, banerów wielkoformatowych, wyświetlaczy, murali reklamowych oraz tablic przymocowanych do lawet aut poruszających się ulicami miasta. Doprecyzowano również formę umieszczenia reklam w transporcie miejskim, od teraz możliwe jest umieszczanie reklam jedynie na tylnych szybach tramwajów oraz autobusów. Uchwała zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2017 roku, w związku z czym każda nowa reklama musi być dopasowana do zapisów zawartych w kodeksie.

Co znajdziemy w zapisach kodeksu?

Dokument określa parametry dotyczące poszczególnych reklam od ich wielkości, przez liczbę, kształt oraz możliwość zastosowania wybranej reklamy na danym budynku. W celu pozbycia się reklam, które wraz z wejściem w życie uchwały stały się nielegalne zdecydowano o wprowadzeniu okresu przejściowego. Pozwala on przedsiębiorcom na usunięcie reklam i daje możliwość ponownego starania się o wystawienie reklamy zgodnie z panującymi obecnie regułami. Jeżeli chodzi o banery reklamowe to okres przejściowy minął z dniem 1 stycznia 2018 roku. Od tej reguły przewidziano wyjątek w postaci reklam dotyczących wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Ich prezentacja jest możliwa przez trzy tygodnie pod warunkiem ich usunięcia tuż po wydarzeniu i reklamy na krótko przed rozpoczęciem wydarzenia. Miasto podzielono także na trzy obszary: pierwszym z nich jest Park Kulturowy przy ul. Piotrowskiej, drugi to samo centrum miasta, a trzeci to pozostały teren miasta Łódź. Okres przejściowy dla drugiego obszaru upływa z dniem 1 stycznia 2020 roku, a dla trzeciego 1 stycznia 2022 roku. Cała Łódź wraz z jej obrzeżami ma zostać „oczyszczona” z nielegalnych reklam w przeciągu pięciu lat. Należy wspomnieć, iż kodeks wprowadzono ze względu na głosy mieszkańców, organizacji pozarządowych, ale też po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami. Podane powyżej terminy dotyczą bezwzględnie wszystkich tzn. zarówno firm i przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych najmujących swój teren jako miejsce reklamowe. Osoby i firmy, które nie dostosują się do panującej uchwały, muszą liczyć się z karami finansowymi mogącymi wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych dziennie.

Finalne zmiany oraz Kodeks Reklamowy pod lupą sądu

Reklamy zgodnie z uchwałą mogą być umieszczane wyłącznie na specjalnie przygotowanych do tego celu tablicach ulokowanych na jednakowej wysokości. Według urzędników z Łodzi takie usystematyzowanie reklam nie ma na celu likwidacji reklam z przestrzeni publicznej, lecz ich uporządkowanie. Reklamy mają być spójne z całą przestrzenią miejską, zabytkami, a ich forma nie może przytłaczać mieszkańców. Dobrym tego przykładem są zabytkowe kamienice, których całe ściany były często wykorzystywane jako wielkoformatowa przestrzeń reklamowa. Jeżeli przyjmiemy, że reklama służy informowaniu to usunięcie części mocowanych dotychczas reklam staje się wyjściem nieuniknionym i zgodnym z duchem czasu. Część przedsiębiorców, mieszkańców oraz urzędników zauważyło pewne nieścisłości w uchwale, która trafiła do Sądu Administracyjnego. Ten stwierdził jednoznacznie nieważność uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Łodzi, czyli tzw. kodeksu reklamowego. Sędzia w swoim wyjaśnieniu użył argumentów, iż uchwała nie posiada jednoznacznego opisu określającego granice obszarów w załączniku graficznym. Brakuje też zapisu o warunkach dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury: ogrodzeń, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz zasad i warunków w niej określonych. Sędzia zwrócił uwagę na nieprawidłowe stosowanie w uchwale klauzuli generalnych i na niedokładne określenia typu „odpowiednie proporcje”, „stan estetyczny”. Sąd nie podzielił natomiast wnoszonych uwag takich jak: naruszenie zasady ochrony prawy nabytych, procedury uchwalania uchwały, czy braku podstaw do zawarcia w uchwale postanowień dotyczących kolorystyki elementów konstrukcyjnych tablic i urządzeń reklamowych.

Sąd zwrócił uwagę na trudności w egzekwowaniu części zapisów uchwały i tym samym podjął decyzję o jej unieważnieniu. W uzasadnieniu ustnym mogliśmy usłyszeć o problemie związanym z brakiem zapisu o warunkach, które właściciele muszą spełnić, aby dostosować się do zaleceń dokumentu. Mowa tu o sytuacjach spornych takich jak np. dwa stojące obok siebie budynki, gdzie uchwała określa minimalną odległość reklam od siebie względem innych nieruchomości. Powstaje wówczas problem, gdyż nie wiadomo, który reklamodawca powinien postępować zgodnie z zaleceniami. Mimo unieważnienia uchwały dokument wciąż obowiązuje, ponieważ wyrok jest nieprawomocny. Stąd też reklamodawcy muszą postępować zgodnie z opisanymi powyżej zmianami. Dostosowanie reklam do przestrzeni publicznej miasta dobrze obrazują infografiki umieszczone na stronie łódzkiego urzędu. Pozwalają one dostosować reklamę zgodnie z wymaganiami urzędników. Dostępne są tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania oraz wzory wniosków dotyczące umieszczanych na terenie miasta reklam. Do wymagań należy się stosować, ponieważ w innych miastach ustawa krajobrazowa funkcjonuje i wymaga dostosowania się do panującego lokalnie prawa. Nie inaczej jest w Łodzi, która mimo nieprawomocnego wyroku sądu wdraża konkretne wymagania w sprawie reklam umieszczanych w przestrzeni publicznej.

 
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.