Dzisiaj jest: 4.3.2021, imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława

Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym.

Dodano: 2 lata temu Czytane: 1318
Redakcja poleca!

Polskie prawo już od kilkudziesięciu lat reguluje kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym.
Polskie prawo już od kilkudziesięciu lat reguluje kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Dotyczy to wszystkich dróg na terenie kraju, a ewentualne niedostosowanie się do przepisów prawa może skutkować surowymi karami. Jest to o tyle ważne, iż wielu reklamodawców nie zna dokładnego miejsca położenia planowanej reklamy, co może rodzić spore komplikacje natury prawnej. W tym artykule omówimy dokładnie wszystkie niezbędne kwestie dotyczące tworzenia ekspozycji reklamowych w przestrzeni publicznej.

Reklama w pasie drogowym

Pas drogowy według art. 4 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest wydzielonym przy pomocy linii granicznych gruntem wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, gdzie znajduje się droga oraz obiekty budowlane, urządzenia techniczne wspierające zabezpieczenie, prowadzenie, obsługę ruchu oraz sprzęt służący do zarządzania drogą. Jeżeli więc chcemy starać się o umieszczenie reklamy w pasie drogowym musimy uzyskać stosowną decyzję administracyjną wydaną przez zarządcę wybranej drogi. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń (np. drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji) powinna wynosić: co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m. Należy w tym miejscu przybliżyć definicję, która mówi czym jest tablica reklamowa. Treść art. 2 ust. 16B ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi nam, iż tablica reklamowa to przedmiot materialny przeznaczony, bądź pełniący rolę stałej ekspozycji reklamy wspólnie z elementami mocującymi, konstrukcyjnymi. Idąc dalej czytamy, iż jest to płaska powierzchnia: baner reklamowy, reklama umieszczana na oknach budynków, rusztowaniach, ogrodzeniach, wyposażeniu budowlanym z wyjątkiem niedużych przedmiotów codziennego użytku.

Przykładem reklam umieszczonych na tablicach mogą być np. duże szyldy umieszczone na rusztowaniu znajdującym się tuż przy budynku, tablica przyczepiona do ogrodzenia, tablica na specjalnych podporach, czy też wolnostojące rusztowanie z przymocowaną ekspozycją. Istotna jest tu kwalifikacja tablicy, szyldu lub innej formy jako tablicy reklamowej, która postawiona w pasie drogowym musi uzyskać aprobatę zarządcy drogi, który podejmie decyzję o wydaniu zgody na jej umieszczenie. Ustawodawca przewidział karę pieniężną za niedostosowanie się do odmownej decyzji lub wykonanie tzw. samowolki i umieszczenie reklamy w pasie drogi bez zgody administracyjnej. Zapis o stosownych karach znajdziemy w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, która mówi, iż zarządca drogi może nadać grzywnę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej w decyzji zezwalającej na ustawienie reklamy w pasie drogowym. W tej samej ustawie w art. 6 znajdziemy informację o opłatach za zajęcie pasa drogowego. Zarządca może skorzystać z formy kary pieniężnej obliczonej na podstawie iloczynu liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy powierzchni reklamy, stawkę opłaty za zajęcia jednego metra kwadratowego pasa drogowego oraz liczby dni zajmowania tego miejsca. W praktyce więc umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogi krajowej może kosztować 5000 zł, natomiast ewentualna kara za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów 50 000 zł.

Istniejąca lub nowo pobudowana konstrukcja stała oraz umieszczona na niej tablica reklamowa

Funkcjonuje też pewien podział, który może być dla wielu osób niejasny. Otóż istnieje różnica między szyldem reklamowym umieszczonym na drodze publicznej w formie specjalnego wysięgnika wybudowanego już wcześniej jako miejsce na reklamę oraz chęci postawienia podobnej konstrukcji w wybranym miejscu i montażu na niej tablicy reklamowej. W takim wypadku konieczne jest uzyskanie dwóch zezwoleń administracyjnych. Jedno potrzebne nam będzie do uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego, a kolejne na umieszczenie na nim reklamy. Rodzi to kolejną kwestię związaną z odpowiedzialnością. W razie braku zgody administracyjnej zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, odpowiedzialność ciąży na właścicielu ogrodzenia lub wysięgnika. Natomiast w sprawie umieszczonej reklamy, ustawy nie regulują szczegółowo odpowiedzialności. Możemy jednak skorzystać z wyroków sądów, które przybliżają praktyczne podejście do takich przypadków. Otóż sąd dla umieszczonych na ogrodzeniach lub wysięgnikach reklam jako odpowiedzialnego za umieszczenie ekspozycji wskazuje podmiot, na którego rzecz umieszczono niezgodnie z prawem reklamę. To osoba zlecająca staje się w takiej sytuacji właścicielem reklamy. Nieistotne są tu wszelkie kwestie dotyczące zawarty umów najmu dla konstrukcji jako sposobu na obronę. Sądy w takich przypadkach uznają umowy cywilne jako obopólną zgodę co do sposobu współpracy, jednak nie mogą być one uznane jako przerzucanie odpowiedzialności na organ administracyjny wydający decyzję. Oznacza to więc, że zgoda zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego pod reklamę jest konieczna, podobnie jak uiszczenie stosownej opłaty.

Podsumowanie

Patrząc na złożoność zapisów prawa możemy mieć poważny problem dotyczący umieszczania reklam w pasie drogi. Warto jednak podsumować powyższe zapisy, które w praktyce dla reklamodawców nie powinny sprawiać trudności. Jeżeli chcemy umieścić ekspozycję reklamową na obiektach położonych w pasie drogowym to jeszcze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy zapoznać się z kilkoma kwestiami. Pierwszą jest zapytanie firmy oferującej miejsce na reklamę o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji tj. decyzji administracyjnej, która potwierdza iż określony obiekt (ogrodzenie, budynek, wysięgnik) zajmuje pas drogowy. Taki dokument musi zawierać rodzaj obiektu oraz czas w jakim zarządca drogi zezwala na użytkowanie pasa drogowego w tym miejscu.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.